Návštěva místní knihovny žáky 4. a 5.ročníku

Dne 20. září žáci 4. a 5. ročníku navštívili místní knihovnu. Od paní Vašíčkové se dozvěděli jak si mohou zařídit kartičku do knihovny, jak si vyhledat knihy podle jména autora, jaké jsou současné trendy v dětské literatuře apod. Velká část dětí si během této návštěvy vypůjčila nové knihy. Moc děkujeme paní Vašíčkové za to, že…

Číst →

Vycházka 4. a 5. ročníku do lesa

9. se i žáci ze čtvrtého a pátého ročníku zúčastnili vycházky s lesníkem Davidem Doleželem. Asistovala paní Tereza Musilová. Fenka alpského brakýře nám ukázala, jak se má chovat správný lovecký pes. Děti se dozvěděly o významu lesa v krajině, o zužitkování dřeva, zajímavosti o zvířatech, určovaly stromy. Některé si prošly stezku bosou nohou. Děvčata se…

Číst →

Vycházka s panem hajným Doleželem 1.-3. roč.

Dne 13.9. jsme se vydali na vycházku do lesa za panem hajným Doleželem. Ten měl pro děti, spolu s jeho asistentkou paní Musilovou, nachystaných spoustu aktivit. Děti si vyzkoušely stezku bosou nohou, učily se poznávat stromy a lesní zvěř, odhadovaly a počítaly stáří stromů a nakonec hledaly ukrytý poklad.

Číst →

Zahájení školního roku 2022/23 v ZŠ Olomučany

Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 Srdečně zveme žáky a rodiče našich prvňáčků na slavnostní zahájení školního roku 2022/2023, které proběhne ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hodin v kmenových třídách. Žáci obdrží zápisní lístky do školní družiny. Předpokládané ukončení prvního dne je cca 8.30 hodin. Všichni žáci si přinesou přezůvky. Rozvrh hodin bude k…

Číst →