Mimoškolní aktivity

Ve škole pracuje kroužek :

 • Náboženství
 • Věda nás baví
 • Kurz pohybová průprava

Žáci navštěvují také mimoškolní aktivity v Blansku.

Akce pro žáky školy, prezentace na veřejnosti :

 • Pochod podzimním lesem
 • Drakiáda
 • Cvičení CO
 • Dopravní výchova v Blansku – žáci 4. ročníku
 • Rozsvěcování vánočního stromu v obci
 • Vánoční besídka ve škole
 • Vystoupení pro seniory
 • Vycházka do zimní přírody
 • Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2015 – 2016
 • Den otevřených dveří ve škole
 • Vynášení smrtky ze vsi
 • Uspávání broučků
 • Návštěva dětí z MŠ Olomučany na naší škole
 • Den zdraví ve škole
 • Školní výlet
 • Beseda s policií ČR
 • Beseda s hajným
 • Beseda s ilustrátorem dětských knih
 • Spolupráce s agenturou Dobrý den Pelhřimov ( rekordní pokusy )
 • Lampionový průvod v obci
 • Branné cvičení ( Den dětí )
 • Divadelní představení
 • Návštěva zábavního parku Bongo v Brně
 • Exkurze k blanenským hasičům
 • Integrovaný záchranný systém – ukázky práce na ASK Blansko
 • Vyhodnocení školní soutěže ve sběru papíru
 • Lehkoatletické závody v Rudici
 • Olympiáda malotřídních škol v Ráječku
 • Fotografování žáků na konci školního roku
 • Rozloučení se školní družinou
 • Rozloučení se školním rokem