Dokumenty

školní řád MŠ

Úplata MŠ 2017 18

Co dítě potřebuje do MŠ

Omezení provozu MŠ v měsících 7 a 8 2018 prázdninový provoz

Provozní řád

Před nástupem do školky by dítě mělo umět

Pozvánka a požadavky k zápisu do MŠ 2018 19

Kritéria přijetí k předškolnímu vzdělávání pro šk.rok 2018 2019 spádovost

Příloha č.1 Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání 2018 2019 spádovost

Příloha č.2 Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání 2018 2019 spádovost

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2018 2019

Oznámení rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018/19

možný formulář Vyjádření lékaře dítěte pro zápis do MŠ

číslo účtu na placení školného

SVP MŠ Olomučany

Desatero pro rodiče budoucího prvňáčka