Dokumenty

Školní řád MŠ Olomučany od 1.9.2019 novela

Co dítě potřebuje do MŠ

Provozní řád MŠ

Stanovení úplaty za předšk. vzdělávání od 1.1.2020 do 29.2.2020

Stanovení úplaty za předšk. vzdělávání od 1.3.2020 do 30.6.2020

Před nástupem do školky by dítě mělo umět

Kritéria přijetí k předškolnímu vzdělávání pro šk.rok 2020 2021 spádovost

Příloha č.1 Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání 2020 2021 spádovost

Příloha č.2 Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání 2020 2021 spádovost

Žádost o přijetí k předškolního vzdělávání 2020 2021

možný formulář Vyjádření lékaře dítěte pro zápis do MŠ

číslo účtu na placení školného

Desatero pro rodiče budoucího prvňáčka