Dokumenty

Školní řád MŠ Olomučany od 1.9.2019 novela

Co dítě potřebuje do MŠ

Provozní řád MŠ

Úplata MŠ 2019 20

Úplata MŠ 7 až 8 2019 prázdninový provoz

Před nástupem do školky by dítě mělo umět

Pozvánka a požadavky k zápisu do MŠ 2019/20

Kritéria přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019 2020 spádovost

Příloha č.1 Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání 2019 2020 spádovost

Příloha č.2 Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání 2019 2020 spádovost

Žádost o přijetí k předškolního vzdělávání 2019/20

možný formulář Vyjádření lékaře dítěte pro zápis do MŠ

číslo účtu na placení školného

Desatero pro rodiče budoucího prvňáčka