Dokumenty

Potřeby do MŠ

Před nástupem do školky by dítě mělo umět

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2022 23

Informovaný souhlas MŠ 2022

možný formulář Vyjádření lékaře dítěte pro zápis do MŠ

Desatero pro rodiče budoucího prvňáčka 

Skřítkové pomocníčci – Celoroční projekt