Dokumenty

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání od 1.9.2021 do 30.6.2022

Co požadujeme po rodičích

Podmínky a organizace vzdělávání v MŠ Olomučany od 1.9.2021

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v 7. a 8.2021 prázdninový provoz

Omezení provozu MŠ 7 až 8 2021 prázdninový provoz

Platby (stravné/ školné)

Potřeby do MŠ

Před nástupem do školky by dítě mělo umět

Školní řád MŠ od 1.9.2021

Provozní řád MŠ

Kritéria přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021 2022 spádovost

Příloha č.1 Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání 2021 2022 spádovost

Příloha č.2 Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání 2021 2022 spádovost

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2021 2022

Informovaný souhlas MŠ 2021

možný formulář Vyjádření lékaře dítěte pro zápis do MŠ

Desatero pro rodiče budoucího prvňáčka 

Skřítkové pomocníčci – Celoroční projekt