Dokumenty

školní řád MŠ

Úplata MŠ 2017 18

Olomučany 2016

Co dítě potřebuje do MŠ

Provozní řád

Před nástupem do školky by dítě mělo umět

Pozvánka a požadavky k zápisu do MŠ 2018 19

Kritéria přijetí k předškolnímu vzdělávání pro šk.rok 2018 2019 spádovost

Příloha č.1 Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání 2018 2019 spádovost

Příloha č.2 Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání 2018 2019 spádovost

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2018 2019

možný formulář Vyjádření lékaře dítěte pro zápis do MŠ

číslo účtu na placení školného

SVP MŠ Olomučany

Desatero pro rodiče budoucího prvňáčka