Dokumenty

Školní řád MŠ

Co dítě potřebuje do MŠ

Provozní řád MŠ

Úplata MŠ 2018 19

Před nástupem do školky by dítě mělo umět

Pozvánka a požadavky k zápisu do MŠ 2019/20

Kritéria přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019 2020 spádovost

Příloha č.1 Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání 2019 2020 spádovost

Příloha č.2 Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání 2019 2020 spádovost

Žádost o přijetí k předškolního vzdělávání 2019/20

možný formulář Vyjádření lékaře dítěte pro zápis do MŠ

číslo účtu na placení školného

Desatero pro rodiče budoucího prvňáčka