Dokumenty

Podmínky a organizace vzdělávání v MŠ Olomučany od 1.12.2020

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání od 1.9.2020 do 30.6.2021

Platby (stravné/ školné)

Potřeby do MŠ

Před nástupem do školky by dítě mělo umět

Školní řád MŠ Olomučany od 1.9.2020

Provozní řád MŠ

Kritéria přijetí k předškolnímu vzdělávání pro šk.rok 2020 2021 spádovost

Příloha č.1 Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání 2020 2021 spádovost

Příloha č.2 Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání 2020 2021 spádovost

Žádost o přijetí k předškolního vzdělávání 2020 2021

možný formulář Vyjádření lékaře dítěte pro zápis do MŠ

Desatero pro rodiče budoucího prvňáčka 

Skřítkové pomocníčci – Celoroční projekt