Kontakt

Telefon kuchyně:
+420 516 412 572

Telefon pro odhlašování/přihlašování stravy :
+420 733 154 223 (stačí sms)

Email:
danarek@seznam.cz

Dle školského zákona vzniká nárok na poskytnutí školního stravování dětem v době jejich pobytu ve škole. V ostatní dny musíte dítě odhlásit ve ŠJ do 7.00 hod ráno. Nárok na oběd má dítě pouze v první den nemoci a můžete si ho odnést ve vlastních jídlonosičích.

V případě zjištění neoprávněného čerpání oběda bude strávník platit cenu včetně režií.