Kontakt

Telefon pro odhlašování/přihlašování stravy :

+420 733 154 223 (stačí i sms)

+420 516 412 572

Email:

danarek@seznam.cz

 

Dle školského zákona vzniká nárok na poskytnutí školního stravování dětem v době jejich pobytu ve škole. V ostatní dny musíte dítě odhlásit ve ŠJ do 7.00 hod ráno. Nárok na oběd má dítě pouze v první den nemoci a můžete si ho odnést ve vlastních jídlonosičích.

V případě zjištění neoprávněného čerpání oběda budete platit cenu včetně režií.