Historie školy

V roce 1826 byla v obci Olomučany vystavěna přízemní budova školy. Vystavěli ji místní občané zdarma povinnou robotou. Měla pouze jednu třídu. V roce1876 bylo přistavěno další poschodí. Zde byly zřízeny dvě třídy a v přízemí dva byty. Později,  pro velký počet žáků, byla z jednoho bytu zřízena třetí třída.

Poslední přestavba školy byla provedena roku 1906. Při té příležitosti byla do budovy vsazena pamětní deska, na níž je uveden letopočet panování Jeho Veličenstva císaře Františka Josefa I., Jeho Jasnosti knížete pána Jana II. Z Liechtensteinů a jména všech členů výboru místní školní rady i učitelského sboru. Tato pamětní deska je v přízemí školy dochována dodnes.

V období let 1992 – 2002 byla školní budova nákladně opravena. Objekt byl zajištěn proti vzlínající vlhkosti, ústřední topení předěláno na plyn, byla provedena výměna oken a dveří. Nová fasáda a hodiny v průčelí budovy dodaly škole moderní vzhled. Také pozemek za školou prošel rekonstrukcí. Nová dlažba, stoly, lavice a dětský areál s prolézačkami, skluzavkou a pískovištěm vytvořily dětem prostor ke hrám ve školní družině a částečně i k výuce.

V roce 2006 oslavila naše škola 180-leté výročí od jejího vystavění. Do budoucna plánuje zřizovatel postupnou modernizaci interiérů v souladu se současným způsobem výuky.img496