Školní družina

Provoz školní družiny:

ráno:              6.30 – 7.45 hod.

odpoledne:  11.40 – 15.45 hod.

Vyzvedávání žáků ze ŠD:

po obědě:      12.00 – 13.00 hod.

po vycházce: 14.30 – 15.45 hod.

Bez písemné omluvenky nemůže vychovatelka žáka uvolnit.

Na telefonické zavolání nesmí být žák z bezpečnostních důvodů uvolněn ze školní družiny!

Činnost školní družiny vychází z úkolů ročního plánu školy a z plánů výchovných. Zahrnuje zejména každodenní pobyt dětí venku v přírodě a uspokojování pohybových aktivit.

 Děti navštěvují místní lidovou knihovnu, zapojují se do výtvarných a vědomostních soutěží. V zájmové oblasti převažují činnosti hravého a sportovního charakteru, míčové a pohybové hry. V pracovní a výtvarné činnosti jsou to nejčastěji práce s papírem a látkou.

Při plnění environmentálního programu ( roční program vzdělávání, výchovy a osvěty ) se seznamují s ochranou přírody a životního prostředí formou vycházek do přírody, studiem encyklopedií, sledováním filmů.

V oblasti výchovy k bezpečnosti a ochraně zdraví si všichni rozšiřují znalosti praktickými dovednostmi a testy.

V rámci školní družiny se děti seznamují také s obsluhou počítače.

Prezentace práce školní družiny se uskutečňuje přímo v místnosti školní družiny, na chodbách školy i ve třídách.

V letošním školním roce má školní družina 2 oddělení, která mají celkovou kapacitu 60 žáků.