Školní družina

Činnost školní družiny vychází z úkolů ročního plánu školy a z plánů výchovných. Zahrnuje zejména každodenní pobyt dětí venku v přírodě a uspokojování pohybových aktivit.

Každý měsíc navštěvují děti místní lidovou knihovnu, zapojují se do výtvarných a vědomostních soutěží. V zájmové oblasti převažují činnosti hravého a sportovního charakteru, míčové a pohybové hry. V pracovní a výtvarné činnosti jsou to nejčastěji práce s papírem a látkou.

Při plnění environmentálního programu ( roční program vzdělávání, výchovy a osvěty ) se seznamují s ochranou přírody a životního prostředí formou vycházek do přírody, studiem encyklopedií, sledováním filmů.

V oblasti výchovy k bezpečnosti a ochraně zdraví si všichni rozšiřují znalosti praktickými dovednostmi a testy.

V rámci školní družiny se děti seznamují také s obsluhou počítače.

Prezentace práce školní družiny se uskutečňuje přímo v místnosti školní družiny, na chodbách školy i ve třídách.

V letošním školním roce má školní družina 2 oddělení, která navštěvuje 45 žáků.