Preventivní program – Respektování jiných a jejich názoru

Dne 21. 1. 2019 proběhl ve škole program Respektování jiných a jejich názoru a to pro všechny ročníky naší školy. Pan Zdeněk děti jednoduchou, názornou a srozumitelnou formou seznámil s významem slova respekt a o rozdílném pohledu na stejnou věc. Pomocí soutěže s balónky si děti vyzkoušely spolupráci.

Číst →

Adventní věnce

Adventní věnce patří k hlavním symbolům Vánoc. Ve středu 28.11.2018 jsme se sešli ve škole, abychom si vyrobili vlastní adventní věnečky. Odpoledne provonělo celou školu jehličí a navodilo tak sváteční atmosféru nastupujícího adventu.

Číst →

Vycházka do přírody ve spolupráci s Mendelovou univerzitou a Lesním podnikem Křtiny

Dne 29.11. 2018 měli žáci 4. a 5. třídy možnost zúčastnit se naučného programu z koncepce tzv. lesní pedagogiky. Lesní pedagogika přibližuje návštěvníkům lesa lesní ekosystém, trvale udržitelné lesní hospodářství, smysl hospodaření v lesích a užitky, které les člověku přináší. Jejím základním principem je vnímání přírody všemi smysly. Program si pro nás v lese v okolí Máchova pomníku…

Číst →

Hledáme vyučující 1. stupně – nabídka prac. místa od 3.1.2019

Od 3.1.2019 hledáme vyučující/ho  s aprobací 1. stupeň ZŠ, nejlépe se specializací AJ. Jde o dlouhodobý zástup na částečný úvazek. Bližší informace u ředitele ZŠ a MŠ. Případní zájemci mohou své životopisy s žádostí o prac. místo zasílat na mail: zs.olomucany@atlas.cz, případně se dotázat telefonicky na čísle: 516 412 595  

Číst →

Výstava Pravěk na Blanensku

Dne 22. října 2018 navštívili žáci 4. a 5. třídy blanenské muzeum, kde měli možnost vidět interaktivní výstavu s podtitulem Pravěk na Blanensku. Nejslavnějším obdobím představeným v archeologické expozici je doba halštatská díky nálezům z tajemstvími opředené jeskyně Býčí skála. V expozici jsou k vidění originální archeologické nálezy, ale také repliky a rekonstrukce jednotlivých předmětů pro…

Číst →

Návštěva výstavy 10 x 10 let republiky na Blanensku

Dne 8. 10. 2018 žáci 4. a 5. třídy navštívili výstavu v blanenském muzeu k výročí 100 let vzniku první republiky. Výstava představuje zásadní společenské, průmyslové a obchodní, politické a kulturní události z našeho regionu, ke kterým od roku 1918 do současnosti došlo. Pro členění tématu bylo zvoleno 10 období, které na svém konci i začátku…

Číst →

Nabídka pracovní pozice učitelky v MŠ

Nabízíme aktuálně volné prac. místo pro kvalifikovanou učitelku MŠ /dosažené vzdělání minimálně SŠ pedagogického zaměření/ na celý prac. úvazek 1,0 s termínem nástupu od 1.11.2018. Zájemci se mohou hlásit uředitele školy na tel. 516 412 595, případně písemně na mail: zs.olomucany@atlas.cz

Číst →