Etické dílny pro žáky 4. a 5. ročníku

Dne 19. května 4. a 5. třídu navštívily lektorky Etických dílen. Po celé dopoledne byl na programu vzdělávací blok s názvem „Komenský-příběh lidskosti“. Tento program pomohl dětem poznat Komenského nejen jako „učitele národů“, ale také jako inspirativního člověka, se kterým máme dodnes mnoho společného. Hravou formou děti společně s lektorkami postupně sestavily Komenského „timeline“ – časovou osu života. V rámci aktivity…

Číst →

Návštěva Domu přírody v Moravském krasu žáky 4. a 5. ročníku

Dne 6. května žáci 4. a 5. třídy navštívili Dům přírody Moravského krasu. V rámci programu „Jak se tu žilo před námi“ se děti seznámily se způsobem života starých Slovanů. Program byl zaměřen na tradice, zvyky a řemesla našich předků. Děti si vyzkoušely postup tradičního mletí obilí a přípravu chleba v hliněné peci. Dále si vyzkoušely střelbu…

Číst →

Návštěva brněnské Hvězdárny žáky 4. a 5. ročníku

Dne 8. dubna žáci 4.a 5. ročníku navštívili brněnskou Hvězdárnu. Nejprve se dozvěděli základní informace o hvězdné obloze – pojmenování hvězd, souhvězdí či  planet a jejich aktuální rozmístění na obloze. Poté se podívali na dobrodružný příběh, v kterém se hlavní hrdinka Sára ocitla sama na Měsíci a čekala na záchranou loď. V rámci tohoto příběhu…

Číst →

Lyžařský kurz v Hodoníně u Kunštátu

V letošním roce uspořádala naše škola  pro děti týdenní lyžařský kurz pro žáky 2. – 5. ročníku v skiareálu Hodonín u Kunštátu. První den byli žáci rozděleni do družstev podle jejich úrovně. Každé družstvo vedl zkušený instruktor a děti byly ve skupinkách 3 – 5 žáků. Měli jsme skoro polovinu dětí, kteří stáli  poprvé na…

Číst →

Návštěva VIDA CENTRA Brno žáky 4. a 5. ročníku

Dne 14. března se děti 4. a 5. třídy vydaly do brněnského VIDA CENTRA, kde si vyzkoušely exponáty v hlavní expozici, zúčastnily se programu „Mikrohrdinové“ a divadla vědy s Newtonovými pokusy. V rámci programu děti zjistily, proč kvasinky nazýváme mikrohrdiny. Probudily je, krmily a sledovaly, co to s nimi dělá. Děti se naučily pracovat s pipetou, váhami i mikroskopem, pod…

Číst →