Hledáme vyučující 1. stupně – nabídka prac. místa od 3.1.2019

Od 3.1.2019 hledáme vyučující/ho  s aprobací 1. stupeň ZŠ, nejlépe se specializací AJ. Jde o dlouhodobý zástup na částečný úvazek. Bližší informace u ředitele ZŠ a MŠ. Případní zájemci mohou své životopisy s žádostí o prac. místo zasílat na mail: zsolomucany@atlas.cz, případně se dotázat telefonicky na čísle: 516 412 595  

Číst →

Výstava Pravěk na Blanensku

Dne 22. října 2018 navštívili žáci 4. a 5. třídy blanenské muzeum, kde měli možnost vidět interaktivní výstavu s podtitulem Pravěk na Blanensku. Nejslavnějším obdobím představeným v archeologické expozici je doba halštatská díky nálezům z tajemstvími opředené jeskyně Býčí skála. V expozici jsou k vidění originální archeologické nálezy, ale také repliky a rekonstrukce jednotlivých předmětů pro…

Číst →

Návštěva výstavy 10 x 10 let republiky na Blanensku

Dne 8. 10. 2018 žáci 4. a 5. třídy navštívili výstavu v blanenském muzeu k výročí 100 let vzniku první republiky. Výstava představuje zásadní společenské, průmyslové a obchodní, politické a kulturní události z našeho regionu, ke kterým od roku 1918 do současnosti došlo. Pro členění tématu bylo zvoleno 10 období, které na svém konci i začátku…

Číst →

Nabídka pracovní pozice učitelky v MŠ

Nabízíme aktuálně volné prac. místo pro kvalifikovanou učitelku MŠ /dosažené vzdělání minimálně SŠ pedagogického zaměření/ na celý prac. úvazek 1,0 s termínem nástupu od 1.11.2018. Zájemci se mohou hlásit uředitele školy na tel. 516 412 595, případně písemně na mail: zs.olomucany@atlas.cz

Číst →

Volná místa v MŠ Olomučany

Dovoluji si informovat rodiče všech dětí, které se nedostaly do MŠ v řádném termínu zápisu, že ke dni 1.9.2018 evidujeme ještě 3 volná místa v naší MŠ Olomučany. Případní zájemci mohou kontaktovat vedení školy s vyplněnou přihláškou k předškolnímu vzdělávání dítěte v MŠ /dostupná na webových stránkách školy v sekci dokumenty MŠ/. Mgr. Jiří Pukl,…

Číst →

Program zaměřený na prevenci ve 4. a 5. ročníku ZŠ

Dne 21. června naši školu navštívily lektorky společnosti Podané ruce s programem prevence proti kyberšikaně. Program, určený pro 4. a 5. třídu, zábavnou formou upozornil na rizika spojená s užíváním ICT a nabídl způsoby, jak jim předcházet. Děti program bavil a odnesly si z něj cenné informace.

Číst →

Turnaj ve vybíjené a fotbalu

15. června 2018 jsme soupeřili v turnaji malých škol ve vybíjené a fotbalu. Pořadatelskou školou byla ZŠ a MŠ Ráječko. Našim sportovcům se opravdu dařilo. Ve vybíjené obsadili 4. místo a ve fotbale 2. místo. Tadeáš Vašíček získal cenu fair play za sportovní chování. Do školy jsme přivezli pohár, diplom, fotbalový míč a kabelu plnou…

Číst →