Čtvrtý ročník na dopravním hřišti v Blansku

V úterý 7. 6. byly děti na dopravním hřišti v Blansku. Nejprve s nimi paní instruktorka probrala pravidla silničního provozu a přednosti jízdy na křižovatkách. Poté si v učebně napsali test. Nakonec na dopravním hřišti děti předvedly svoje jízdní dovednosti. Paní instruktorka jejich jízdu sledovala a na závěr ji vyhodnodnotila a poukázala na chyby. Většina…

Číst →

Návštěva VIDA centra Brno žáky 4. a 5. ročníku

Dne 23.května žáci 4. a 5. třídy navštívili Vida Centrum v Brně. Naše návštěva se skládala ze tří částí. 1)    Objednaný program – „Prozkoumej to!“ Pomocí promyšlených a zábavných úkolů u vybraných exponátů se seznámili s nejrůznějšími přírodními jevy. Do pracovních listů zapisovali tajenku a její řešení poskytlo heslo k otevření skříňky s pokladem. Každý žák tak po dokončení…

Číst →

ZŠ na olympiádě malotřídních škol v Ráječku

V pátek 26. 5. se žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku zúčastnili závodů ve vybíjené a kopané v Ráječku. Soutěžilo šest škol: Ráječko, Olomučany, Rudice, Vysočany, Bořitov, Doubravice. Děti bojovaly se zápalem až do posledního dechu :-). V kopané skončily na krásném třetím místě, ve vybíjené na pátém-šestém místě. Počasí nám přálo, na závěr se…

Číst →

ZŠ na plaveckém kurzu v Boskovicích

Od 28. 3. – 25. 4. se žáci 1. – 5. třídy účastnili plaveckého kurzu v Boskovicích. Proběhlo pět lekcí po hodině a půl. Děti byly rozděleny do čtyř družstev podle výkonnosti. Poslední hodinu se konala soutěž o nejlepšího plavce. Tím se celkově stala Veronika Straková. Poté měly děti volný prostor, takže si mohly užívat…

Číst →

Projektový den žáků 4. a 5. ročníku na ZŠ Erbenova v Blansku

Ve středu 19. dubna se žáci 4. a 5. ročníku naší ZŠ zúčastnili projektového dne na ZŠ Erbenova.  Navštívili jsme specializované učebny informatiky, kuchyňky pro výuku vaření opravdových jídel, učebnu fyziky a  praktických dílen tělocvičnu, knihovnu cizích jazyků, šatny, jídelnu … Součástí byla reálná ukázka vyučovacích hodin předmětů Informatika, Anglický jazyk, Španělský jazyk, Fyzika/Chemie, Matematika,  ve…

Číst →

Beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem

Dne 30. 3. naši základní školu navštívil pan Adolf Dudek, ilustrátor téměř 130 dětských knih. V tělocvičně se konala zábavná interaktivní show, plná barev, malování a legrace. Pan Dudek dětem zábavnou formou ukázal, jak se dá jednoduše malovat pomocí základních geometrických útvarů i různé techniky malování. Svým humorem sobě vlastním nakazil nás všechny. Pane Dudku,…

Číst →