Program zaměřený na prevenci ve 4. a 5. ročníku ZŠ

Dne 21. června naši školu navštívily lektorky společnosti Podané ruce s programem prevence proti kyberšikaně. Program, určený pro 4. a 5. třídu, zábavnou formou upozornil na rizika spojená s užíváním ICT a nabídl způsoby, jak jim předcházet. Děti program bavil a odnesly si z něj cenné informace.

Číst →

Turnaj ve vybíjené a fotbalu

15. června 2018 jsme soupeřili v turnaji malých škol ve vybíjené a fotbalu. Pořadatelskou školou byla ZŠ a MŠ Ráječko. Našim sportovcům se opravdu dařilo. Ve vybíjené obsadili 4. místo a ve fotbale 2. místo. Tadeáš Vašíček získal cenu fair play za sportovní chování. Do školy jsme přivezli pohár, diplom, fotbalový míč a kabelu plnou…

Číst →

ATLETICKÁ OLYMPIÁDA

Šest žáků naší školy se zúčastnilo atletické Olympiády málotřídních škol v Rudici. Bojovali ve třech disciplinách – běh na 50 metrů, hod kriketovým míčkem a skok do dálky z místa. Jakub Ševčík vybojoval stříbrnou medaili v hodu do dálky a Karolína Vintrová stříbrnou medaili ve vytrvalostním běhu dívek. Všem atletům děkujeme za reprezentaci naší školy.

Číst →

Návštěva blanenské knihovny 30.5.2018 žáky 4. a 5. ročníku

Dne 30.5. se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili výukového programu v prostorách blanenské knihovny.  Děti se nejprve seznámily s provozem knihovny a systémem rozmístění knih v dětském oddělení knihovny. Dále měla paní knihovnice připravený program s názvem: „Záhada hlavolamu – Tajemná stínadla ožívají“. Děti si poslechly ukázku z této knihy a poté prokázaly své…

Číst →

Návštěva výstavy na blanenském zámku ,,O včelách a lidech“

Dne 16. května žáci 4. a 5. třídy navštívili interaktivní výstavu O včelách a lidech v pobočce blanenského muzea. Výstava děti provedla životem včely, prací včelaře a seznámila je s počátky včelaření ve světě i v našem regionu. Výstava, která je obzvláště vhodná pro dětské návštěvníky, obsahuje mnoho interaktivních her. Svým obsahem je ideální jako doplnění…

Číst →