Program na Lipce – Jezírku „Společenství průsvitných křídel“

3. května se 4. a 5. třída vypravila do Soběšic na Lipku-Jezírko. Cílem návštěvy Jezírka bylo zjistit, co nejvíce informací o blanokřídlém hmyzu, například jaký je rozdíl mezi včelou, vosou a mravencem. Dále se žáci dozvěděli, jaká je role hmyzu při opylování rostlin. Děti si prolezly model mraveniště, pozorovaly život včel v proskleném úle a seznámily…

Číst →

Etické dílny – Jak správně naložit se svými penězi

Dne 26. dubna 4. a 5. třídu navštívila paní Hájková z Etických dílen s programem „JAK SPRÁVNĚ NALOŽIT SE SVÝMI PENĚZI?“ Děti se učily formulovat svůj vztah k penězům, uvědomovat si svoje životní priority a vnímat potřeby druhých. Seznámily se se základními principy finanční gramotnosti.

Číst →

Preventivní program s Policií ČR – kyberšikana

Dne 20. dubna byl ve 4. a 5. třídě uskutečněn online preventivní program ve spolupráci s metodikem prevence Policie ČR. Předmětem besedy byla skrytá nebezpečí internetu, sociálních sítí a fenomén zvaný kyberšikana. Byla diskutována například etika pořizování fotografií a videí, etika chování v kyberprostoru, ochrana osobních údajů a hesel, lživý obsah na internetu a možné nebezpečné kontakty….

Číst →