Základní informace

Oficiální název :
Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace

IČ: 71001727

Adresa :
Olomučany 10, 679 03 Olomučany

Zřizovatel :
Obec Olomučany, Olomučany 123, 679 03 Olomučany

Ředitel :
Mgr. Jiří Pukl

Telefon :
+420 516 412 595

E-mail :
zs.olomucany@atlas.cz

Webové stránky:

https://skola.olomucany.cz

 

Základní škola Olomučany je malotřídní škola v okrese Blansko.

Má tři třídy – I. (1. ročník ) , II. (2. + 3.ročník ) a III. (4. a 5. ročník)

V tomto školním roce – 2018/2019 – vyučujeme podle vzdělávacího programu ŠVP (jsou to osnovy, které si škola tvoří sama). Ve všech pěti ročnících platí RVP (rámcové vzdělávací plány, kdy stát určuje četnost a druhy předmětů v jednotlivých ročnících).

Třídy

Ve školním roce 2018/2019 navštěvuje školu v pěti ročnících 62 žáků.

1. ročník – 15 žáků, z toho 1 vzděláván v zahraniční škole

2. ročník – 13 žáků

3. ročník –  13 žáků

4. ročník – 15 žáků

5. ročník –  6 žáků

Zaměstnanci školy

V I. třídě vyučuje Mgr. Ivana Vašíčková, ve II. třídě Mgr. Hana Žáčková, ve III. třídě Mgr. Jiří Pukl, ve II. a  III. třídě Mgr. Ilona Novotná.

Asistenti pedagoga:

II.třída: paní Ivana Opletalová

III.třída: paní Jana Havlová

Činnost ŠD zajišťuje paní Ivana Čechová a Mgr. Taťána Novotná.

Školnicí je paní Zdenka Kyzlinková, která současně zajišťuje výdej obědů.

Školská rada

Je tříčlenná, zřízená podle §167 a §168 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění.