O školce

Oficiální název:
Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace

Adresa:
Olomučany 10, 679 03 Olomučany

Zřizovatel:
Obec Olomučany, Olomučany 123, 679 03 Olomučany

Ředitel:
Mgr. Jiří Pukl

Telefon:
+420 516 412 572
+420 733 154 223

E-mail :
zs.olomucany@atlas.cz
ms.olomucany@email.cz

Mateřská škola v Olomučanech má v současné době 2 třídy, pro děti ve věku od 2 do 7 let.  Celková kapacita školy je 45 dětí.

Zaměstnanci školy

Učitelky

 • Mgr. Renata Bednářová
 • Jaroslava Palátová
 • Zuzana Slováková  DiS.
 • Monika Kšicová

Asistentka pedagoga

 • Jana Sedláková

Školnice

Jana Šindelářová.

Kuchařka

Ivana Urbánková

Věra Štěpánková

Vedoucí stravování

Mgr. Dana Reková

Materiální podmínky

Škola se nachází v horní části obce Olomučany, v jejíž blízkosti je les, kam s dětmi často chodíme na procházky.

Kolem budovy, ve které je školka umístěna, je prostorná zahrada s herními prvky (skluzavky, prolézačky, tunel), pískoviště se stínidlem, houpačky a dřevěný altán, kde jsou umístěny hračky na pískoviště (lopatky, kyblíky, kolečka, formičky, auta, aj.) Ze zahrady je také dobrý přístup k sociálnímu zařízení a úschovně hraček (kočárky, koloběžky, autíčka, švihadla, míče aj), které jsou v zadní části budovy.

Školka je v přízemní vilce, která disponuje dvěma šatnami, sociálním zařízením, dvěma třídami, kuchyní a prostorami pro zaměstnance. Z důvodů navýšení počtu dětí byly v letech 2008 a 2015 upraveny a zvětšeny prostory školy. Byl tedy zakoupen i nový nábytek, koberce, poličky do koupelny, lehátka a lůžkoviny. Hračky i knihy jsou umístěny tak, aby si je děti mohly samy brát i uklízet.

Psychosociální podmínky

Snažíme se dětem připravit vhodné podmínky a prostor, aby se mohly učit a rozvíjet se. Respektujeme individualitu každého dítěte. Zároveň se snažíme děti vést k samostatnosti, nejen v praktických činnostech, ale také k samostatnosti při rozhodování. Ve věkově smíšené skupině se děti učí ohleduplnosti, navazování nových vztahů, toleranci, trpělivosti.

 • ve školce je klidná, pozitivní atmosféra
 • všechny děti mají stejná práva, možnosti a povinnosti
 • děti jsou seznámeny s pravidly chování ve třídě, ve skupině
 • pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci se snaží jít dětem příkladem
 • jako motivační prvek používáme povzbuzení, jako odměnu pochvalu
 • všichni zaměstnanci se snaží pro děti vytvořit bezpečné a spokojené prostředí

Přibližná doba činností a uspořádání dne dětí v MŠ:

6.30 – 8.15 příchod dětí do MŠ, spontánní hry dětí, nabídka her paní učitelkou
8.30 – 9.00 hygiena, svačina
9.00 – 9.30 řízená činnost s paní učitelkou dle tematického plánu, pohybová chvilka
9.30  – 11.45 příprava a pobyt venku
11.45 – 12.30 hygiena, oběd, příprava na odpočinek, odchod dětí domů
12.30 – 14.00 odpočinek dětí
14.00 – 15.50 svačina, volné hry dětí, odchod dětí domů

16:00 – uzavření budovy MŠ

Psychohygienické podmínky

 • do jídelníčku zařazujeme dostatek ovoce a zeleniny
 • zajišťujeme pitný režim v průběhu celého dne
 • děti jsou vedeny ke správným zásadám stolování a hygieně
 • děti do jídla nenutíme
 • dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava

Psychohygiena

 • je zajištěn optimální denní režim s pravidelným střídáním činností a odpočinku
 • je dodržován pravidelný pobyt dětí venku s výjimkou špatného počasí (teploty pod – 10°C, silný déšť apod.)
 • přizpůsobení se prostředí nově příchozích dětí probíhá na základě jejich individuálních zvláštností
 • je dodržován a zajištěn pravidelný odpočinek/ spánek na lůžku
 • zaměstnanci v MŠ respektují individuální potřeby dětí