Cvičná evakuace školy a výuka v přírodě 4. a 5. ročníku 19.4.2024

V pátek 1. 9.4. jsme s žáky 4. a 5. ročníku absolvovali cvičnou evakuaci školy s následnou prohlídkou hasičky. Výuku jsme ten den absolvovali v přírodě. Seznámili jsme se s přírodním prostředím bývalého pískového lomu Seč v Rudici, dozvěděli jsme se z informací na náhrobku místního hřbitova informace o generálu Karlu Trojáčkovi, který stejně jako Vincenc Kocman (pochován na hřbitově v Olomučanech) patřil k účastníkům protinacistického odboje v rámci R.A.F. během 2. světové války, poučili jsme se na příběhu našeho vrstevníka, který tragicky zahynul před dvěma lety v rudických skalách – Kolíbkách, o nástrahách a nutné opatrnosti při našem chování a jednání.

Při návštěvě rudického větrného mlýna „Větřáku“ jsme se z úst pana starosty obce Romana Šebely dozvěděli o jeho historii. Navštívili jsme také  expozice mineralogie  a jeskyňářství Moravského krasu.

Po svačině v podobě opečených špekáčků jsme šli  po červené turistické značce zpět do Olomučan. Cestou jsme zaměřili svoji pozornost na případné odpadky, jejichž sběrem jsme chtěli přispět ke Dni země, který 22.4. slavíme.

Cesta do školy nám zabrala hodinu a půl. Byli jsme sice unavení, ale plní nových  zážitků a informací, které jsme postupně zapisovali do pracovních listů.