Školní výlet ZŠ 4. a 5. ročník 12.6. Lamacentrum Brno Hády

Ve středu 12.6. jsme s žáky naší školy navštívili brněnské Lamacentrum v lomu Džungle na Hádech, kde se podařilo neziskové organizaci Pozemkový spolek Hády vybudovat zázemí pro návštěvníky s realizací výukových programů pro děti.

Cílem naší skupiny, tedy žáků 4. a 5. ročníku, bylo seznámit se a na vlastní oči se přesvědčit za účastni v programu „Živá voda“, jak přítomnost vody v krajině pozitivně  ovlivňuje rozmanitost rostlin a živočichů.  

Odhalili jsme  význam mokřadů a různých vodních těles z hlediska lokální biodiverzity i z hlediska hospodaření s vodou v krajině. Přesvědčili jsme se, jak se chová voda v regulovaném korytě a jak v přirozeném a co to znamená pro okolí. Podívali jsme se na své okolí termokamerou a vyzkoušeli si  odlov bezobratlých živočichů z jezírka.

Také jsme se seznámili se zvířaty, která zde chovají a dozvěděli se o nich spoustu zajímavých informací.

Třebaže nám počasí ráno moc nepřálo, nakonec jsme ani nezmokli a návštěva centra spojená se zážitky byla super.