Informace o školní družině

Provoz ŠD:  ráno – 6.30 – 7.45 hod.

odpoledne – 11.40 – 15.45 hod.

Poplatek za ŠD činí 250 Kč na pololetí, platí se do konce září.

Číslo účtu pro platbu za ŠD 2017/18      1363447359/0800

Pokyny:

 1. Druhý den po začátku školního roku dítě přinese vyplněný zápisní lístek do školní družiny.
 2. V zápisním lístku vyplňte ČAS, kdy bude dítě ze ŠD ODCHÁZET a KDO ho bude vyzvedávat. U kontaktní osoby uveďte i její telefonní číslo.
 3. Dítě musí být vyzvednuto osobně u vychovatelky, pokud nemá uvedeno, že odchází samo.
 4. Dítě nesmí odejít v jinou dobu, než má uvedeno v zápisním lístku. Jestliže odchází v jinou dobu, musí mít napsanou omluvenku kde je uvedeno: kdy odchází (datum a čas) a jestli odchází samo nebo v doprovodu.
 5. Na telefonické zavolání nelze dítě ze školní družiny pustit!
 6. Dítě může zákonný zástupce vyzvednout ze ŠD mezi 12.00 – 13.00 hod. a od 14.30 hod. Od 13.00 hod. do 14.30 hod. jsou děti na vycházce.
 7. Za mobilní telefony, peníze a hračky přinesené z domova se neručí.

Dítě do ŠD potřebuje

 • převlečení pro pobyt venku
 • pevnou obuv na vycházky
 • malou svačinku na odpoledne
 • pití je dětem průběžně doplňováno

 Provoz ŠD dne 4.9.2017 neprobíhá!