Beseda se spisovatelkou

V pondělí 27.11.2017 proběhla ve školní družině beseda se spisovatelkou, kterou zajistila knihovnice paní Vašíčková ve spolupráci s metodičkou paní Jalovou. Paní Lenka Dokoupilová z Boskovic nám představila svoji knihu Putování skřítka Vítka. Během besedy zazněly ukázky z knihy a děti měly možnost si knihu prolistovat a prohlédnout krásné fotografie. Seznámily se s nelehkou prací při tvoření a vydání knihy. Obdivovaly nádherné skřítky vyrobené autorkou. Paní spisovatelka poutavě dětem vyprávěla o své práci a na konci besedy zodpověděla všechny dotazy.

Beseda nás velmi zaujala a kniha přímo nadchla. Tu je možno zakoupit v knihkupectví v Boskovicích.

S místní knihovnou spolupracuje školní družina po celý rok. A na zimní období jsme získali další námět k činnosti – skřítek Vítek potřebuje čepičku. Budeme číst, vyrábět a v květnu se můžete na naše výrobky v Boskovicích podívat.