Lipka – environmentální výchova žáků 4. a 5. ročníku

Dne 5.12. navštívili žáci 4. a 5. třídy environmentální středisko výuky v Brně – Soběšicích. Čekal je program s názvem „Na kameni kámen“. Žáci si prožili vznik a vývoj planety Země prostřednictvím dramatické dílny, u nástěnné obrazové skládačky hledali souvislosti mezi vývojem života na zemi a vznikem organogenních hornin, zamysleli se nad horninami jako zdroji pro člověka a možnostmi jejich obnovitelnosti. Zahráli si didaktickou pohybovou hru na výrobu hliníku. Zkoumali pomocí geologických kladívek vlastnosti hornin na geologickém zastavení Lesní naučné stezky. Pokusili se odhadnout vlastní ekologickou stopu a hledali možnosti vlastních cest k udržitelnému životu. Výuka proběhla z části v terénu.