Ježíšek ve školní družině

Do školní družiny zavítal Ježíšek s dárky.

Přejeme dětem, ať jim nové hračky a hry dlouho slouží a přinášejí radost.