Velikonoční prohlídka blanenského zámku žáky 4. a 5. ročníku

Ve středu 28.3. žáci 4.a 5.ročníku navštívili velikonoční výstavu na blanenském zámku s ukázkou nejrůznějších technik tvorby velikonočních kraslic,  pletení pomlázek, výroby skleněných velikonočních zajíčků …… . Byli jsme překvapeni originalitou a dokonalostí vytvořených prací. U jednotlivých zastavení jsme mohli zjistit veškeré podrobnosti, jak který výrobek vzniká, kolik času, zručnosti  a trpělivosti stojí za jeho dokončením. Výstava nám přiblížila a poučila nás o krásách lidové tvořivosti a tradičních zvyklostech našeho kraje.