Indiáni ve školní družině

Z oddělení Lvíčat se přes noc stal slavný kmen Apačů. Indiáni si nejdříve vyrobili čelenky, zvolili svoje indiánské jméno a povídali si o životě indiánů. Postupně si vyrobili svoje týpí, lapač snů a dešťovou hůl. Indiánky se ozdobily vlastnoručně vyrobenými náramky a indiáni zase zhotovili tomahavky. Po krvavých stopách se vydali hledat raněnou zvěř, dobře mířeným hodem ulovili bizona a lukem zastřelili zvířata, která si na grilu opekli a s chutí snědli. V lese plnili přírodovědné úkoly, aby se vyrovnali šamanům ostatních kmenů. Zde také nalezli poklad Aztéků. Celý pobyt v indiánské vesnici zpestřily hry.

Indiáni se naučili těm pravým indiánským vlastnostem – zručnosti, pečlivosti, rychlosti, hbitosti, přesnosti a statečnosti.