Program zaměřený na prevenci ve 4. a 5. ročníku ZŠ

Dne 21. června naši školu navštívily lektorky společnosti Podané ruce s programem prevence proti kyberšikaně. Program, určený pro 4. a 5. třídu, zábavnou formou upozornil na rizika spojená s užíváním ICT a nabídl způsoby, jak jim předcházet. Děti program bavil a odnesly si z něj cenné informace.