INFORMAČNÍ SCHŮZKA

Informační schůzka pro rodiče (všech dětí zapsaných v MŠ) se bude konat
v úterý 11. září v 15:00 ve třídě sluníček.