Naše nové družinky

Již celý měsíc využívají naše děti krásné prostory školní družiny, které ještě voní novotou. Mladší děti mají družinu KERAMIKU, starší děti družinu SPORT.