Tematický blok – OVOCE A ZELENINA – Berušky

S dětmi jsme se tři týdny bavili o ovoci a zelenině. Učili jsme se rozeznat ovoce a zeleninu, zahráli jsme si spoustu her, které se tohoto tématu týkají, naučili se básničky, ochutnávali jsme a tvořili jsme pomocí různých technik.

Práce s bramborovými tiskátky

Omalovánky zeleniny

Malba prstovými barvami

Trhání papírů

Cvičení – jablíčka

Ranní činnost – spojení rozstříhaného jablíčka do správného obrázku

Meloun – vymalování temperovými barvami, pecky – ťupkání pomocí vatové tyčinky

Dramatizace pohádky O veliké řepě