Návštěva výstavy 10 x 10 let republiky na Blanensku

Dne 8. 10. 2018 žáci 4. a 5. třídy navštívili výstavu v blanenském muzeu k výročí 100 let vzniku první republiky. Výstava představuje zásadní společenské, průmyslové a obchodní, politické a kulturní události z našeho regionu, ke kterým od roku 1918 do současnosti došlo. Pro členění tématu bylo zvoleno 10 období, které na svém konci i začátku mají “magickou” osmičku, tedy 1918–1928, 1928–1938, 1938–1948,1948–1958, 1958–1968, 1968–1978,1978–1988, 1988–1998,1998–2008, 2008–2018. Cílem výstavy je představení změn v regionálním měřítku a jejich porovnání se zásadními událostmi v měřítku celostátním.  Žáci měli možnost aktivně se zapojit a nacvičit si scénky na různá témata z naší historie – příjezd Masaryka, bombardování Blanska, 1. máj nebo sametová revoluce. Výstava i následné dramatické zpracování se dětem moc líbilo. Výstava nám navíc poskytla cenné informace do hodin vlastivědy a českého jazyka.