Vycházka do přírody ve spolupráci s Mendelovou univerzitou a Lesním podnikem Křtiny

Dne 29.11. 2018 měli žáci 4. a 5. třídy možnost zúčastnit se naučného programu z koncepce tzv. lesní pedagogiky. Lesní pedagogika přibližuje návštěvníkům lesa lesní ekosystém, trvale udržitelné lesní hospodářství, smysl hospodaření v lesích a užitky, které les člověku přináší. Jejím základním principem je vnímání přírody všemi smysly.

Program si pro nás v lese v okolí Máchova pomníku nachystali zaměstnanci ŠLP Křtiny. Získané poznatky (proměny lesa v listopadu, poznávání dřevin, rostlin a zvěře, les jako životní prostor) se nám prolínají s učivem přírodovědy. Zaměstnancům ŠLP Křtiny děkujeme za naučné a příjemně strávené dopoledne.