Beseda se spisovatelkou paní Olgou Černou

proběhla ve školní družině v pondělí 18.3.2019 v rámci Března – měsíce knihy. Paní spisovatelka seznámila děti se svoji tvorbou, přečetla příběh z knihy Kouzelná baterka a zábavnou formou zapojila všechny do děje knihy.

Ve výtvarné dílničce měly děti možnost ilustrovat smyšlenou oživlou věc, dat jí jméno a poté všem vysvětlit její funkci. Při práci si všichni užili spoustu zábavy.

Beseda se všem líbila a paní spisovatelku odměnili  velkým potleskem.

Poděkování za besedu patří také metodičce paní Jalové a knihovnici paní Vašíčkové, které besedu zajistily.