Beseda s předsedou mysliveckého sdružení Olomučany

V pátek 7.6.2019 proběhla ve III. třídě beseda s panem Michalem Máhrem, předsedou MS Olomučany. Beseda byla určena pro žáky  3. – 5. ročníku vzhledem k rozsahu a tématu předaných informací. Žáci se dozvěděli spousty informací týkající se nejen pobytu v přírodě, ale byli také svědky reprodukce zvukových projevů na vábničky imitující zvuky vysoké , černé a jiné zvěře včetně ptactva, které pan Máhr ovládá.

Součástí byla také informace o možném otevření Kroužku ochrany přírody a myslivosti v Olomučanech od nového školního roku pro zájemce ve věku od osmi do patnácti let.