Prezentace ZŠ a MŠ v soutěži Vesnice roku 2019

Dne 7.6.2019 se naše škola měla možnost zapojit do prezentace obce v soutěži Vesnice roku 2019.

Členové hodnotící delegace si prohlédli Mateřskou i Základní školu, byli obeznámeni s informacemi týkající se současných, ale i budoucích projektů a aktivit rozvoje organizace uskutečněných nejen v minulých letech, ale především v aktuálním roce 2019 s výhledem do roku 2020.  Prohlédli si za komentáře ředitele školy a zástupců obce Olomučany provoz MŠ, nahlédli do moderních a  nově vybavených tříd audiovizuální technikou, navštívili školní hřiště MŠ. V budově základní školy nahlédli do nových oddělení školních družin, tříd, šaten a vyzdobených chodeb pracemi žáků z předmětů VV a PČ. Pan místostarosta Žáček přítomné obeznámil se záměrem budoucí  realizace přístavby 2 odborných učeben.

Závěr dvouhodinové prezentace obce proběhnul na Bahňáku, kde se kulturního tanečního programu ujaly žákyně naší ZŠ.

Jsme rádi, že jsme mohli již druhým rokem svým dílem přispět k dobrému jménu naší obce a její úspěšné prezentaci na poli vesnic nejen Jihomoravského kraje.

Mgr. Jiří Pukl, ředitel školy