Pasování na čtenáře

V pondělí dne 17. 6. byli žáci prvního ročníku pasování do řádu čtenářského.

Již ve škole si ve Slabikáři vybrali text, který pak přečetli paní knihovnici. Ta na základě jejich projevu rozhodla, zda jsou hodni toho, stát se čtenáři. Všechny přítomné děti dokázaly, a následně slibem se i zavázaly, že se stávají čtenáři. Pan starosta je pak slavnostně pasoval.

Na památku děti dostaly svoji 1.knihu. Více ve fotogalerii.