Lesní naučná stezka a Na kameni kámen

Témata dnešní Lesní naučné stezky byla zajímavá a aktuální nejen pro děti. Byla to témata, která bývají skloňována často i v médiích.

Poznali jsme, jak vypadá, žije a vyvíjí se lýkožrout smrkový neboli kůrovec. Měli jsme i jedinečnou možnost nakouknout mu do obydlí. Vyzkoušeli jsme si hru na dendrofon – xylofon z kmenu lípy, větvičkový xylofon, hrkadla apod. Stopovali jsme lišku, zajíce, srnku, prase divoké, bažanta, veverku i jezevce a také jsme si vyzkoušeli, jací jsme „skokani“. V podzimním lese jsme hledali živočichy a díky jejich ochrannému zbarvení to nebylo vůbec jednoduché. Nakonec jsem zjistili, v jaké řece (korytě řeky) teče voda rychleji- v upraveném člověkem nebo přirozeném? a jaký vliv to má na náš život. To všechno jsme na Naučné lesní stezce absolvovali, my žáci 1. – 3. ročníku ZŠ Olomučany.

Žáči ze 4. – 5. ročníku pak po dnešním dni dokáží zodpovědět následující otázky: Jak se získává hliník? Proč ho recyklovat? Co jsou to fosilní paliva a jak vznikala? Mimo to, se žáci seznámili s některými horninami a vybrané druhy prozkoumali v terénu pomocí geologického kladívka. Dramatickou formou ztvárnili vznik života a vývoj planety Země.