Hmyzáčci – výukový program Domu přírody

Návštěva pracovníku z Domu přírody Moravského krasu si pro děti mateřské školy připravila program na téma: „Hmyzácči“

Mnohé děti ani netuší, že právě s „hmyzáčky“ (bezobratlými živočichy) se v přírodě setkávají vlastně nejčastěji. Stačí se jen dobře dívat, být trpělivý a pozorný. A když si jich začnou všímat, zjistí, jak to mají tito drobní živočichové v životě složité, ale zároveň dobře vymyšlené. Inspirujme se tedy těmi nejmenšími.

Děti se proměnily v pracovité mravence a jejich královnu, na pavouky a mouchy apod.

Cíle programu:

  • Děti získají zájem o bezobratlé živočichy a jejich pozorování.
  • Děti vyjmenují, čím se živí mravenec, jaká má vývojová stádia, popíší, jak se mravenci dorozumívají a orientují.
  • Efektivně spolupracují ve skupině a zdokonalují hrubou motoriku.
  • Uvědomí si, komu může být užitečná mšice.
  • Děti posilují svou environmentální senzitivitu prostřednictvím přímého pozorování v přírodě.

Zde můžete shlédnout krátká videa z probíhajícího programu:

https://ulozto.cz/tam/_3K3SCWBr6uch