Pozvánka a termín zápisu k předškolnímu vzdělávání v MŠ Olomučany od 1.9.2021

Pozvánka a požadavky k zápisu do MŠ 2021 22

Zápis do Mateřské školy Olomučany pro školní rok
2021/22
se koná v pátek 14 . května 202 1.

Zápis bude probíhat vzhledem k opatřením v souvislosti s COVID – 19 , v nepřítomnosti  dětí – zákonní zástupci doručí ideálně bez osobní přítomnosti /poštou, mailem s ověřeným podpisem na adresu zs.olomucany@atlas.cz nebo datovou schránkou (ID schránky: vr4t4es), případně osobně, v termínu od 30.04. do 14.05.2021 nejpozději do 12:00 hodin:

– vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku
2021/22 s vlastnoručním podpisem
– kopii rodného listu dítěte
– potvrzení od lékaře svého dítěte o splnění zákonného očkování (schopen/a předškolního vzdělávání, zákonné očkování dítěte bylo provedeno + razítko a podpis lékaře). Možný formulář je ke stažení na webových stránkách školy.
– informovaný souhlas zákonného zástupce dítěte