Etické dílny – Jak správně naložit se svými penězi

Dne 26. dubna 4. a 5. třídu navštívila paní Hájková z Etických dílen s programem „JAK SPRÁVNĚ NALOŽIT SE SVÝMI PENĚZI?“

Děti se učily formulovat svůj vztah k penězům, uvědomovat si svoje životní priority a vnímat potřeby druhých. Seznámily se se základními principy finanční gramotnosti.