Zahájení školního roku 2021/22 v ZŠ Olomučany

Vážení rodiče, milí žáci,

všichni se už těšíme na zahájení nového školního roku, který vzhledem k doporučovaným opatřením proběhne následujícím způsobem:

Prvňáčky a jejich rodiče slavnostně přivítáme v 1. třídě ZŠ od 8:00 hodin. Účast přislíbil i pan starosta obce Olomučany.

Žáci ostatních ročníků (2. – 5.) se shromáždí ve svých kmenových třídách bez osobní účasti rodičů.

Žáci budou seznámeni s organizací 1. vyučovacího týdne a nejpozději v 9:30 hodin budou odcházet domů.

Obědy pro přihlášené žáky budou zajištěny od 2.9. organizovaně tak, aby byla zachována veškerá hygienická doporučení.

Ranní i odpolední družina bude od 2.9. pro přihlášené žáky probíhat ve dvou odděleních, tedy 1. oddělení paní Košťálové pro 1. a 2. ročník a 2. oddělení paní Čechové pro 3., 4. a 5. ročník.

Od čtvrtka 2.9. se budeme učit prezenčně ve škole, kam nastoupí všichni žáci naší ZŠ, dle rozvrhu hodin. Výuka ve škole bude probíhat za dodržení aktuálních mimořádných opatření nastavených MZČR.

Těšíme se na Vás!

Za celý kolektiv školy

Mgr. Jiří Pukl, ředitel