Projektový den ve 4. a 5. ročníku ZŠ

Ve čtvrtek 30. 9. 2021 v naší třídě proběhl projekt – Etické dílny. Byl to stmelovací program s názvem Expedice: Tajemný ostrov. Tento program je ideální pro nové kolektivy a pro adaptaci žáků po delším odloučení, např. po letních prázdninách. 

Žáci zažili pestrou škálu her a aktivit, zaměřených na komunikaci, spolupráci a kreativní řešení vybraných situací.