Vycházka do okolí Olomučan 4. a 5. ročníku

Ve čtvrtek 7.10. jsme s žáky 4. a 5. ročníku vyrazili na dvouhodinovou podzimní vycházku s cílem poznávání změn v přírodě, vzájemné komunikace a práce ve skupinách,  sběr přírodnin do dalších hodin VV a PČ. Průběžně jsme plnili úkoly a vše zaznamenávali do  pracovního  listu. Na Bahňáku jsme se pokusili o vytvoření obrázků z přírodnin ve stylu  „land artu“ . Obohatili jsme si tak výuku v předmětech ČJ,  PŘ, VV. a PČ.