Návštěva Domu přírody v Moravském krasu žáky 4. a 5. ročníku

Dne 6. května žáci 4. a 5. třídy navštívili Dům přírody Moravského krasu. V rámci programu „Jak se tu žilo před námi“ se děti seznámily se způsobem života starých Slovanů. Program byl zaměřen na tradice, zvyky a řemesla našich předků. Děti si vyzkoušely postup tradičního mletí obilí a přípravu chleba v hliněné peci. Dále si vyzkoušely střelbu z luku a napsaly si svoje jméno hlaholicí. Program děti velmi bavil a odnesly si z něj mnoho cenných informací.