Etické dílny pro žáky 4. a 5. ročníku

Dne 19. května 4. a 5. třídu navštívily lektorky Etických dílen. Po celé dopoledne byl na programu vzdělávací blok s názvem „Komenský-příběh lidskosti“. Tento program pomohl dětem poznat Komenského nejen jako „učitele národů“, ale také jako inspirativního člověka, se kterým máme dodnes mnoho společného. Hravou formou děti společně s lektorkami postupně sestavily Komenského „timeline“ – časovou osu života. V rámci aktivity „Bludiště“ pojmenovaly způsoby, jakými se lidé vypořádávají s různými životními překážkami a jak mohou oni sami pracovat na rozvoji své osobnosti.