Zahájení školního roku 2022/23 v ZŠ Olomučany

Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023

Srdečně zveme žáky a rodiče našich prvňáčků na slavnostní zahájení školního roku 2022/2023, které proběhne ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hodin v kmenových třídách. Žáci obdrží zápisní lístky do školní družiny. Předpokládané ukončení prvního dne je cca 8.30 hodin. Všichni žáci si přinesou přezůvky.

Rozvrh hodin bude k dispozici od 1.9.2022 od 10:00 hodin na webových stránkách pro případné domluvy termínů kroužků. Žáci s ním budou seznámeni následující den ve škole. 1.9.2022 od 16.00 hod. se budou konat třídní schůzky pro zákonné zástupce našich žáků, pedagogický sbor a provozní zaměstnance.. Účast je nutná vzhledem k volbám zástupce z řad rodičů do školské rady ZŠ Olomučany. Obecné informace a prezence proběhne po skupinách rodičů dle jednotlivých tříd, které navštěvuje jejich dítě, samotná volba pak ve III. třídě ZŠ v 16:15 hodin.

Provoz školní družiny:

Pouze dne 2.9.2022 bude umožněna účast v ranní i odpolední družině všem žákům, kteří odevzdají zápisní lístek od 6:30 do 7:45 hodin,
Na základě obdržených přihlášek bude dne 2.9.2022 v odpoledních hodinách sestaveno pořadí přijatých žáků do ŠD a jejich rozdělení do jednotlivých oddělení ( pořadí určeno věkem žáků od nejmladších po nejstarší). Kapacitu obou oddělení považujeme vzhledem k celkovému počtu žáků zapsaných na tento školní rok za dostatečnou.

Provoz školní jídelny:

Školní jídelna vydává obědy od 2.9.2022.