Projektová výuka na téma „Masopust“

Dne 21.2.2023 se žáci naší školy zúčastnili projektové výuky v době 3. a 4. vyučovací hodiny na téma masopust.

Žáci plnili úkoly na jednotlivých stanovištích, pracovali ve smíšených skupinkách  ze všech ročníků. Za splnění úkolů zaměřených na čtení, porozumění textu, třídění informací vystřihování, lepení,  kreslení, tvoření  získali razítka pro závěrečné vyhodnocení a sladkou odměnu.

Poděkování patří všem rodičům, kteří se projektu díky napečeným masopustním dobrotám podíleli.