Projektový den žáků 4. a 5. ročníku na ZŠ Erbenova v Blansku

Ve středu 19. dubna se žáci 4. a 5. ročníku naší ZŠ zúčastnili projektového dne na ZŠ Erbenova. 

Navštívili jsme specializované učebny informatiky, kuchyňky pro výuku vaření opravdových jídel, učebnu fyziky a  praktických dílen tělocvičnu, knihovnu cizích jazyků, šatny, jídelnu … Součástí byla reálná ukázka vyučovacích hodin předmětů Informatika, Anglický jazyk, Španělský jazyk, Fyzika/Chemie, Matematika,  ve kterých jsme společně s žáky ZŠ Erbenova pracovali na plnění úkolů a pozorování.

Všechny žáky návštěva zaujala také pro to, že se měli možnost setkat i se svými kamarády z Olomučan, kteří  tuto školu od šesté třídy navštěvují.

Naši žáci zvládli přesun tam i zpět pěšky (téměř 9 km) a nelekli se ani deštivého počasí, za což jim náleží zvláštní pochvala.