Návštěva VIDA centra Brno žáky 4. a 5. ročníku

Dne 23.května žáci 4. a 5. třídy navštívili Vida Centrum v Brně. Naše návštěva se skládala ze tří částí.

1)    Objednaný program – „Prozkoumej to!“

Pomocí promyšlených a zábavných úkolů u vybraných exponátů se seznámili s nejrůznějšími přírodními jevy. Do pracovních listů zapisovali tajenku a její řešení poskytlo heslo k otevření skříňky s pokladem. Každý žák tak po dokončení úkolu získal malý dárek. K vyřešení tajenky byla nutná spolupráce v týmech a logické myšlení.

2)    Volný program

Děti si mohly samostatně projít a prozkoumat expozici s důrazem na to, co je zajímá.

3)    Divadlo vědy – téma „Kolo“

Krátká show s vidátory v prostorách divadla vědy.