Beseda s autorem komiksů Danielem Vydrou

Dne 27.11.2023 jsme se s žáky 3. až 5. ročníku zúčastnili v obecní knihovně besedy a workshopu

s autorem, scénáristou a komiksovým výtvarníkem v jedné osobě, Danielem Vydrou.

Žáci měli možnost spolupodílet se na utváření komiksového příběhu, ve skupinkách společně vymýšleli texty a zapisovali je do „bublin“ jednotlivých postav příběhu. Samotný příběh si pak zkusili odprezentovat před ostatními. Rozvíjeli tak svoji tvořivost, myšlení ale i komunikační dovednosti. O to více inspirativní bylo, že aktivity proběhly v nově otevřené obecní knihovně v budově Kulturního centra obce.

Poděkování patří panu Vydrovi, který mezi nás zavítal a seznámil děti s tímto tématem , paním knihovnicím Vašíčkové a paní Jalové (knihovnici boskovické knihovny) za organizaci celé akce a zejména dětem za jejich nadšení s jakým se chopily samotné realizace utvářeného příběhu.