Preventivní program BESIP – Silnice se nebojíme

V pátek 19.1. proběhl v kulturním centru Olomučany preventivní program BESIP pro žáky naší školy s názvem „Silnice se nebojíme“ . Školení se ujal pan zkušební komisař řidičů Mgr. Aleš Lakota z oddělení dopravně správních agend – odbor dopravy MU Blansko.

Žáci si osvojili správné chování při pohybu na pozemních komunikacích, zejména správné přecházení přes vozovku, výběr vhodného místa pro přecházení, dále pohyb po komunikaci, po chodníku a zejména jak se vhodně a preventivně chránit proti případné nehodě vhodným použitím reflexních prvků a barvou oblečení, aby byli pro řidiče lépe viditelní.

Žáci se také seznámili, jak se správně chovat v provozu, kdy sami užívají kolo, koloběžku, kolečkové brusle vybaveni vhodnými ochrannými prostředky. Na závěr si také zasoutěžili a všichni obdrželi reflexní náramek.