Změna rozvrhu výuky na ZŠ Olomučany

Změna rozvrhu vyučovacích hodin na „původní“ /mimo období trvání plaveckého výcviku/ proběhne od pondělí 22.5.