Návštěva VIDA Centra Brno

Dne 6. prosince žáci 4. a 5. třídy navštívili brněnské Vida Centrum. V rámci výukového programu „Co se děje v bříšku?“ zjistili, k čemu slouží jednotlivé orgány trávicí soustavy a jaký vliv má na nás to, co jíme. Dozvěděli se nejrůznější zajímavosti o jednotlivých orgánech. V rámci „opičí dráhy“ se proměnili v sousto jídla a vyzkoušeli…

Číst →

Návštěva Lipky – Rozmarýnek Brno žáky 4. a 5. ročníku

Dne 2. listopadu žáci 4. a 5. ročníku navštívili Lipku Rozmarýnek v Brně-Jundrově. Během celého dopoledne měli zajištěný program „Případ doktor Sacharin“. Jak již název napovídá v centru pozornosti byl cukr a jeho negativní vliv na lidské tělo, pokud je konzumován ve velkém množství. Při řešení detektivního případu děti prozkoumaly složení běžných sladkostí a seznámily se tak s…

Číst →

Vycházka do okolí Olomučan 4. a 5. ročníku

Ve čtvrtek 7.10. jsme s žáky 4. a 5. ročníku vyrazili na dvouhodinovou podzimní vycházku s cílem poznávání změn v přírodě, vzájemné komunikace a práce ve skupinách,  sběr přírodnin do dalších hodin VV a PČ. Průběžně jsme plnili úkoly a vše zaznamenávali do  pracovního  listu. Na Bahňáku jsme se pokusili o vytvoření obrázků z přírodnin…

Číst →

Projektový den ve 4. a 5. ročníku ZŠ

Ve čtvrtek 30. 9. 2021 v naší třídě proběhl projekt – Etické dílny. Byl to stmelovací program s názvem Expedice: Tajemný ostrov. Tento program je ideální pro nové kolektivy a pro adaptaci žáků po delším odloučení, např. po letních prázdninách.  Žáci zažili pestrou škálu her a aktivit, zaměřených na komunikaci, spolupráci a kreativní řešení vybraných…

Číst →