Vycházka do okolí Olomučan 4. a 5. ročníku

Ve čtvrtek 7.10. jsme s žáky 4. a 5. ročníku vyrazili na dvouhodinovou podzimní vycházku s cílem poznávání změn v přírodě, vzájemné komunikace a práce ve skupinách,  sběr přírodnin do dalších hodin VV a PČ. Průběžně jsme plnili úkoly a vše zaznamenávali do  pracovního  listu. Na Bahňáku jsme se pokusili o vytvoření obrázků z přírodnin…

Číst →

Projektový den ve 4. a 5. ročníku ZŠ

Ve čtvrtek 30. 9. 2021 v naší třídě proběhl projekt – Etické dílny. Byl to stmelovací program s názvem Expedice: Tajemný ostrov. Tento program je ideální pro nové kolektivy a pro adaptaci žáků po delším odloučení, např. po letních prázdninách.  Žáci zažili pestrou škálu her a aktivit, zaměřených na komunikaci, spolupráci a kreativní řešení vybraných…

Číst →

Zahájení školního roku 2021/22 v ZŠ Olomučany

Vážení rodiče, milí žáci, všichni se už těšíme na zahájení nového školního roku, který vzhledem k doporučovaným opatřením proběhne následujícím způsobem: Prvňáčky a jejich rodiče slavnostně přivítáme v 1. třídě ZŠ od 8:00 hodin. Účast přislíbil i pan starosta obce Olomučany. Žáci ostatních ročníků (2. – 5.) se shromáždí ve svých kmenových třídách bez osobní…

Číst →