Podzimní prvouka – 1. a 2. ročník

Dnes bylo krásné počasí a proto jsme s dětmi vyrazili do lesa. Zopakovali jsme si vše, co už o lese víme z prvouky a z vycházky s panem hajným. Připomněli jsme si také pravidla chování v lese a obohatili se o spoustu nových informací. Děti pak na závěr hledaly přírodniny. Odměnou jim byla krásná perníková…

Číst →

Vycházka 4. a 5. ročníku do lesa

9. se i žáci ze čtvrtého a pátého ročníku zúčastnili vycházky s lesníkem Davidem Doleželem. Asistovala paní Tereza Musilová. Fenka alpského brakýře nám ukázala, jak se má chovat správný lovecký pes. Děti se dozvěděly o významu lesa v krajině, o zužitkování dřeva, zajímavosti o zvířatech, určovaly stromy. Některé si prošly stezku bosou nohou. Děvčata se…

Číst →

Vycházka s panem hajným Doleželem 1.-3. roč.

Dne 13.9. jsme se vydali na vycházku do lesa za panem hajným Doleželem. Ten měl pro děti, spolu s jeho asistentkou paní Musilovou, nachystaných spoustu aktivit. Děti si vyzkoušely stezku bosou nohou, učily se poznávat stromy a lesní zvěř, odhadovaly a počítaly stáří stromů a nakonec hledaly ukrytý poklad.

Číst →

Pasování na čtenáře – 1. ročník – 16.6.

Na podzim loňského roku se naši prvňáčci domluvili s paní knihovnicí, že ji opět navštíví, až budou umět číst. Dnes nastal den „D“, kdy se společně vypravili do knihovny předvést, jak se číst naučili. Každý ze Slabikáře přečetl krátký odstaveček, aby předvedl svoje čtenářské dovednosti. Pak mohli být po zásluze pasování do Řádu čtenářského, složili…

Číst →