Pasování prvňáčků na čtenáře – 3.6.2024

Dnes jsme se vydali s prvňáčky do naší knihovny v Olomučanech. Rok utekl jako voda a protože už děti umí všechny krásně číst, čekala je v knihovně malá slavnost – Pasování do Řádu čtenářského. Každý přečetl kousek ze Slabikáře. Pak slavnostně složil slib čtenáře a byl panem starostou pasován. Všechny děti uspěly! Dostaly čtenářský glejt, krásnou knihu Kouzelné brýle a odměnu v podobě balíčku od rodičů. Po pasování nesměla chybět společná fotografie a zbylo i trochu času prozkoumat knížky v knihovně a chviličku si pohrát. Děkujeme paní knihovnici Vašíčkové a panu starostovi za milé setkání.