Školní akademie

Ve středu 21. 6. 2017 se v místním sále uskutečnila závěrečná školní akademie. Žáci všech ročníků si pro rodiče i příbuzné připravili bohatý program. K vidění byl zpěv, tanec, recitace, hra na hudební nástroje i divadelní představení. Akademie vrcholila rozloučením s páťáky a krásným překvapením 😊. Na závěr děti všem popřály krásné prázdniny.

Poděkování patří všem účinkujícím za jejich píli a svědomitou přípravu, pedagogům za nápaditý program a rodičům za kladné ohlasy.

Přejeme všem krásné prázdniny.