Projekt „Co nám ve škole chybí“

Na začátku školního roku 2016/17 vedení školy vypsalo projekt s názvem „Co mi ve škole chybí“. Na základě

tohoto projektu se měly děti formou slohových prací, výkresů ap

od. vyjádřit, co jim ve škole nejvíce chybí. Z výsledků těchto prací vyšlo, že dětem v olomučanské škole nejvíce chybí víceúčelové hřiště na hodiny tělesné výchovy, kde by mohly aktivně sportovat a hrát svoje oblíbené hry. V současné době škola hřiště nemá a podmínky pro tělesnou výchovu a sportovní vyžití dětí jsou naprosto nevyhovující.

Děti využily svoje práce (výkresy, slohové práce) a začaly vymýšlet, jak by jejich vysněné hřiště mělo vypadat. Byla vytvořena finální podoba hřiště formou společné práce všech dětí ze školy s názvem „Máme talent – nemáme sportovní zázemí“. Na projekt se využily fotografie úspěchů našich dětí z různých sportovních akcí, kam bohužel naše děti musí dojíždět.

Tato práce byla předána zástupcům obce Olomučany s prosbou o vybudování víceúčelového hřiště ro děti základní a mateřské školy, kterých bude v budoucím školním roce 105, což je největší počet v historii školy. Práci od dětí symbolicky převzal místostarosta obce pan Miroslav Žáček, který za obec Olomučany slíbil dětem, že se pokusí se situací něco udělat.