Preventivní výchovný program pro žáky 4. a 5. ročníku 16.11.2017

Dne 16.11. proběhla ve 4. a 5. ročníku preventivní výchovná akce pořádaná nízkoprahovou organizací Podané ruce. Děti si zábavnou formou pomocí her, prožitků a zábavných aktivit stmelily kolektiv, naučily se techniky efektivnější vzájemné komunikace a naslouchání